Tham khảo Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyên mục dịch vụ luật doanh nghiệp hôm nay, ban biên tập website Căn hộ chung cư đẹp mời bạn đọc Tham khảo bài viết Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư của công ty Luật Minh Anh tại Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội.

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Dự án đầu tư có thể do nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện.

Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề pháp luật Việt Nam về đầu tư không cấm. Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật. Do đó, nhà đầu tư là người có toàn quyền quyết định sử dụng nguồn tài chính của mình để lựa chọn hình thức đầu tư, ngành nghề đăng ký kinh doanh, địa điểm thực hiện dự án,…

Là chủ đầu tư của dự án nên nhà đầu tư có thể điều chỉnh, chấm dứt, chuyển nhượng dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác. Khi muốn chuyển giao dự án đầu tư cho người khác, nhà đầu tư cần đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư. Nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thông tin tư vấn về hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư, công ty Luật Minh Anh xin chia sẻ cho bạn đọc quy định của pháp luật đầu tư về hoạt động này.

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư

Đối với các dự án đầu tư do nhà đầu tư nước ngoài làm chủ đầu tư, nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi chuyển nhượng dự án, cần tiến hành thay đổi thông tin về nhà đầu tư được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với các dự án do nhà đầu tư trong nước tiến hành đầu tư, nếu dự án có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cũng cần tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Những dự án không thực hiện đăng ký đầu tư, chỉ cần báo cáo thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký đầu tư.

Điều kiện để nhà đầu tư có thể chuyển nhượng dự án đầu tư:

 • Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động
 • Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Tham khảo Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư

Để có thể chuyển nhượng dự án đầu tư, dự án đầu tư phải đang trong tiến trình hoạt động, nhà đầu tư có quyền quyết định với dự án đầu tư thì mới có thể thực hiện hoạt động chuyển nhượng. Nếu không còn quyền đối với dự án hoặc dự án không còn tồn tại thì không thế tiến hành hoạt động chuyển nhượng . Do đó, dự án chỉ có thể chuyển nhượng nếu không thuộc một trong các trường hợp sau đây:  

 • Dự án đã bị chấm dứt hoạt động theo Quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư này phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại thời điểm chuyển nhượng, đảm bảo dự án không có vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế.

Bên nhận chuyển nhượng mà là nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện nếu pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định.

Để có thể nhận được tư vấn chi tiết về chuyển nhượng dự án đầu tư như soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện hoạt động điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,các thủ tục liên quan đến thuế sau khi chuyển nhượng, … nhà đầu tư đang có nhu cầu chuyển nhượng dự án vui lòng liên hệ với Công ty Luật Minh Anh để được tư vấn một cách cụ thể, tận tình.

Recommended For You

Thành Viên: Truyền Hà Nội

Trả lời