Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định Mới Nhất

Trước khi tìm hiểu về Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định Mới Nhất năm 2023, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Công ty Cổ phần là gì hay Khái niệm về doanh nghiệp cổ phần.

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Điều này xuất phát từ tâm lý muốn công ty phát triển nhanh như công ty niêm yết của nhà sáng lập và đặc điểm của loại hình này.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định Mới Nhất

Theo Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020: Công ty cổ phần là loại hình công ty trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến khi giá trị cổ phần họ sở hữu hết.

Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng tối thiểu là 03 và tối đa là không hạn chế;

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác của chính mình.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh, trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần như sau:

– Người thành lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của công ty lập hồ sơ và nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính theo quy định tại Nghị định này. Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

– Sau khi nộp Giấy tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các tài liệu trong bộ hồ sơ. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được số hóa và nhập vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

🏠 Chúng tôi vừa chia sẻ Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định Mới Nhất, mời bạn đọc Xem thêm các thủ tục, hồ sơ, các bước khi Thành lập công ty

Recommended For You

Thành Viên: viet

Trả lời