Tìm hiểu về giấy phép đầu tư dự án

Tìm hiểu về Giấy phép đầu tư dự án tại việt nam

Giấy phép đầu tư dự án là gì ?

Giấy phép đầu tư (GPD) là tên gọi cũ theo Luật đầu tư cũ năm 2005 và 2014 , hiện nay gọi theo tên mới là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCDK) . Đây là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư, ghi nhận đầy đủ thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. GPD/GCDK là căn cứ pháp lý để nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung đã được cấp phép.

Giấy phép đầu tư là văn bản ghi nhận hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư trên một địa bàn cụ thể, trong một thời gian xác định

Tìm hiểu về giấy phép đầu tư dự án

Về mặt Loại Hình :

Có hai loại Giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • GPD cấp cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam: còn gọi là GCDK, cấp cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • GPD cấp cho hoạt động đầu tư tại nước ngoài: cấp cho nhà đầu tư Việt Nam.

Đối tượng áp dụng:

+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài:
+ Dự án thuộc lĩnh vực, ngành nghề đầu tư khuyến khích.
+ Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu theo quy định của pháp luật.
+ Dự án đáp ứng các điều kiện về môi trường, an ninh, quốc phòng,… theo quy định của pháp luật.
+ Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư 2020:
+ Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu theo quy định của pháp luật.
+ Dự án thuộc lĩnh vực, ngành nghề đầu tư có điều kiện.
+ Dự án đáp ứng các điều kiện về môi trường, an ninh, quốc phòng,… theo quy định của pháp luật.
Quy trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện theo các bước sau:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư /Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  + Hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy định của pháp luật.
  + Hồ sơ được nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
  + Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ:
  + Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
  + Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GPD/GCDK.
  + Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả hồ sơ và thông báo lý do cho nhà đầu tư.
 • Nhà đầu tư nhận Giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  Sau khi được cấp Giấy phép đầu tư /Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có thể thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung đã được cấp phép.

Tham khảo thêm về : Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Những Lưu ý quan trọng :

– Nhà đầu tư phải thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế, phí theo quy định của pháp luật.
– Nhà đầu tư phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, an ninh, quốc phòng,… theo quy định của pháp luật.
– Nhà đầu tư phải báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện dự án đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là những thông tin Tìm hiểu về giấy phép đầu tư dự án , nếu có thêm thắc mắc yêu cầu về giấy phép đầu tư hay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác, quý khách vui lòng liên hệ với công ty Minh Anh theo số điện thoại: 024 6328 3468 để nhận được dịch vụ tận tậm nhất hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn

Recommended For You

Thành Viên: Truyền Hà Nội

Trả lời