Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trường hợp có quyết định chủ trương đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trường hợp có quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thời gian vừa qua trong một cuộc hội thảo về đầu tư Admin của Căn hộ chung cư đẹp có nhận được câu hỏi một đồng nghiệp về Hồ sơ Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trường hợp có quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sau khi tham khảo tìm hiểu và được sự tư vấn của Văn phòng luật sư Hà Nội vlaw thì được biết Hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có những nội dung sau :

  • Căn cứ :

Luật đầu tư 2014

Nghị định 118/2015/NĐ-CP

  • Hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC).

Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Trên đây là nội dung về Hồ Sơ thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh , nếu bạn còn băn khoăn thắc mắc gì có thể liên hệ với Văn phòng luật sư Hà Nội qua số máy 093 883 4386 để được tư vấn miễn phí

Recommended For You

Thành Viên: viet

Trả lời