Điều kiện thành lập công ty Tránh Nhiệm Hữu Hạn một thành viên

Trước khi đi vào phân tích các Điều kiện thành lập công ty Tránh Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, cá nhân hay tổ chức hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần ✅ Vật

Điều kiện thành lập công ty Tránh Nhiệm Hữu Hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Theo quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong giới hạn số vốn đăng ký của công ty, Tiếp theo chúng tôi xin chia sẻ Đặc điểm và Điều kiện thành lập công ty Tránh Nhiệm Hữu Hạn một thành viên để cá nhân hay tổ chức có góc nhìn tổng quan nhất.

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu.
– Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đăng ký của công ty trách nhiệm hữu hạn.
– Chủ sở hữu công ty có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.
– Công ty không được phát hành cổ phiếu.

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều kiện thành lập công ty

Mọi tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây đều có quyền thành lập công ty:

– Tổ chức có tư cách pháp nhân;
– Cá nhân trên 18 tuổi; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự
– Không thuộc đối tượng bị nhà nước cấm thành lập công ty theo quy định tại Điều 17 “Luật Doanh nghiệp” 2020.

Điều kiện về tên công ty TNHH

– Tên tiếng Việt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải bao gồm hai yếu tố: loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH/Công ty trách nhiệm hữu hạn) và tên riêng.
– Tên doanh nghiệp phải được gắn lên trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các cơ sở đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
– Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
– Không thuộc các trường hợp bị cấm quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện trụ sở công ty TNHH

– Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại Việt Nam là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp được xác định theo ranh giới địa lý của đơn vị hành chính; kèm theo số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
– Trụ sở công ty không được sử dụng chung cư, nhà tập thể.

Điều kiện ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH

– Doanh nghiệp được tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm nhưng phải đưa vào hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Nếu không ghi rõ ngành nghề thì có thể đăng ký chi tiết ngành nghề dự định kinh doanh.
– Đối với những ngành, nghề đủ điều kiện, doanh nghiệp phải đảm bảo phù hợp với các điều kiện ngành nghề mà pháp luật quy định.
– Đối với nhà đầu tư nước ngoài, phạm vi ngành nghề phải phù hợp với lộ trình cam kết WTO, hình thức đầu tư, tỷ lệ sở hữu tại công ty theo từng ngành nghề cụ thể.

Điều kiện về mức vốn đăng ký công ty TNHH

– Luật doanh nghiệp không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty. Một công ty xác định mức vốn tự có của mình tại thời điểm đăng ký thành lập.
– Vốn đăng ký của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
– Chủ sở hữu công ty phải cấp vốn cho công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đủ số tiền đã cam kết tại thời điểm đăng ký và đúng loại tài sản, không kể thời gian hoạt động. Chuyển nhượng, nhập khẩu tài sản góp vốn và giải quyết thủ tục hành chính chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản.
– Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà công ty không góp đủ vốn thì phải đăng ký điều chỉnh vốn đăng ký theo mức vốn đã góp.

➡️Như vậy, các thành viên làm việc tại Căn Hộ Chung Cư Đẹp đã kết nối với các chuyên viên và Luật sư để phân tích các Điều kiện thành lập công ty Tránh Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, Hy vọng sẽ là một phần kiến thức hữu ích đối với cá nhân hay tổ chức đang quan tâm đến kế hoạch thành lập công ty TNHH.

➡️ Kết nối luật sư tư vấn nếu cá nhân hay tổ chức có nhu cầu ☎️ 024 6328 3468

Recommended For You

Thành Viên: viet

Trả lời