Các bước thực hiện thành lập công ty cổ phần trên thực tế

Thành lập công ty cổ phần là sự kết nối của một số thành viên, Trên thực tế, tất cả các công ty, doanh nghiệp khi thành lập công ty cổ phần đều phải thực hiện thủ tục điện tử, cụ thể Các bước thực hiện thành lập công ty cổ phần trên thực tế như sau:

Các bước thực hiện thành lập công ty cổ phần trên thực tế

Bước 1: Thực hiện Nộp hồ sơ:

🏠 Nếu sử dụng chữ ký số công cộng:

✅ Khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký điện tử hồ sơ đăng ký điện tử và nộp phí điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

✅ Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký, bạn sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp điện tử.

🏠 Nếu sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh:

✅ Sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp để làm thủ tục trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kê khai thông tin, tải hồ sơ điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

✅ Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký, bạn sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp điện tử.

Bước 2: Nhận kết quả:

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Thực hiện các nghĩa vụ sau đăng ký doanh nghiệp:


✅ Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện đăng tải thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia. Nội dung công báo bao gồm nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp.

=> Xem thêm kiến thức tổng quan về thủ tục, hồ sơ, cấp mới, thay đổi đăng ký kinh doanh

✅ Doanh nghiệp khắc dấu và thông báo mẫu dấu với Phòng Đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

✅ Các công việc khác sau khi thành lập như: khai lệ phí môn bài, lập hồ sơ thuế ban đầu.

✅Sau khi đăng ký doanh nghiệp các công việc cũng nhưu hồ sơ khác cần hoàn thiền như đăng ký bảo hiểm, treo biển công ty….vv.

Nội dung trên chúng tôi vừa chia sẻ Các bước thực hiện thành lập công ty cổ phần trên thực tế. Để tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra, Quý khách hàng có thể tham khảo những kiến thức liên quan đến doanh nghiệp

✅ Kết nối gặp luật sư về đầu tư theo ☎️ 024 6328.3468.

Hoặc có thể tham khảo kiến thức tại bài viết tổng quan về hồ sơ, thủ tục, thời gian và các bước thành lập công ty theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành,

Recommended For You

Thành Viên: viet

Trả lời